ظرفیت های آموزشی

 •  برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حضوری در سه سطح عمومی، تکمیلی، تخصصی به زبان‌اصلی متقاضیان؛
 •  برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مجازی در گستره ملی و فراملی؛
 • برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه بانوان نخبه وفعالان فرهنگی ؛
 • برگزاری دوره های معارف اسلامی یک ساله ویژه بانوان ایرانی و غیر ایرانی؛
 • برگزاری نشست های تخصصی و حلقه های معرفتی؛
 • تعامل با مراکز و موسسات داخلی و بین المللی،  از طریق عقد تفاهم همکاری جهت برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی معارف اسلامی

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲630 (9825+)
 • دفتر دوره ها: 32112330 (9825+)
 • دورنگار مرکز: 32904911 (9825+)
 • نشانی مرکز: جامعه الزهراءس، ساختمان آیت الله بهاءالدینی، دفتر دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی