مبانی فکری اندیشه اسلامی

تشخیص مسیر سعادت و کمال و نیل به اهداف و آرمانهای متعالی حیات بشری، مبتنی بر شناخت صحیح و جامع از انسان و مبدأ و منتهای اوست.

از طرفی امروزه مکاتب فراوان و جریان های مختلف، تلاش گسترده ای دارند تا مجموعه ها و نظام های معرفتی خاصی را درباره انسان و جهان و نیز راه سعادت و کمال انسان و شیوه و سبک زیست و زندگی بشر در جهان عرضه کنند؛

نظام هایی که برخلاف نظام معرفتی اسلام، غالبا مخدوش یا التقاطی و سوق دهنده بشر به مسیر ضلالت و گمراهی می باشند.

از این رو لزوم نشر، ترویج و توسعه معارف اسلامی در جامعه، به ویژه در میان تشنگان و شیفتگان حقیقت و معارف و آموزه های اسلامی، ضرورتی مضاعف دارد.

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش

  • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲630 (9825+)
  • دفتر دوره ها: 32112330 (9825+)
  • دورنگار مرکز: 32904911 (9825+)
  • نشانی مرکز: جامعه الزهراءس، ساختمان آیت الله بهاءالدینی، دفتر دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی