تماس با ما

ارتباط با مرکز آموزش های کوتاه مدت معارف اسلامی

 • نشانی جامعه الزهراء س: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • موقعیت مکانی مرکز آموزش های کوتاه مدت معارف اسلامی: جامعه الزهراء س، سالن آیت الله بهاءالدینی، دفتر دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی
 • شماره تماس مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۶۳۰ (۹۸۲۵+)
 • شماره تماس دفتر پذیرش و برنامه ریزی: ۳۲۱۱۲۳۳۰ (۹۸۲۵+)
 • دورنگار مرکز: ۳۲۹۰۴۹۱۱ (۹۸۲۵+)

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲630 (9825+)
 • دفتر دوره ها: 32112330 (9825+)
 • دورنگار مرکز: 32904911 (9825+)
 • نشانی مرکز: جامعه الزهراءس، ساختمان آیت الله بهاءالدینی، دفتر دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی