حیطه فعالیت های مرکز آموزش های کوتاه مدت معارف اسلامی

 مرکز آموزش های کوتاه مدت معارف اسلامی، با طراحی، برنامه ریزی، ساماندهی و انسجام بخشی دوره های کوتاه مدت، این فرصت را برای کلیه فراگیران مشتاق به یادگیری علوم دینی، که امکان تحصیل طولانی مدت در مجموعه جامعه الزهراء سلام الله علیها را ندارند، فراهم آورده تا در دوره های فشرده و کوتاه مدت معارف اسلامی شرکت کنند و از مباحث متنوع بینشی و روشی در سه سطح عمومی، تکمیلی و تخصصی بهره گیرند. این مرکز به منظور تحقق رسالت های خود، در دو محوراصلی فعالیت هدفمند دارد:


دوره های کوتاه مدت
مرکز کوتاه مدت

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش

  • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲630 (9825+)
  • دفتر دوره ها: 32112330 (9825+)
  • دورنگار مرکز: 32904911 (9825+)
  • نشانی مرکز: جامعه الزهراءس، ساختمان آیت الله بهاءالدینی، دفتر دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی